Zaštita podataka

Korisnik registrovanjem svojih podataka u aplikacionoj formi kroz mobilnu aplikaciju LionGroup daje saglasnost da Euro Gas Doo, Euro Petrol doo, Des doo i Lion Etil doo da prikuplja i obrađuje podatke navedene u formularu registracije, kao i podatke o transakcijama.

Saglasnost za obradu podataka daje se dobrovoljno, u svrhu: kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima.

Korisnik u svakom trenutku može opozvati saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Opozivom saglasnosti prestaje dalja obrada podataka.